Freizeitpark Plohn Ⓒ 2020 CoasterHunter
Freizeitpark Plohn Ⓒ 2023 nono