Basic data
Attractions
Isbrekker II
Isbrekker II
Water slide
Slalomrok
Slalomrok
Water slide
Svalgur Rytt
Svalgur Rytt
Water slide
Isbrekker I
Isbrekker I
Water slide
Vinter Rytt
Vinter Rytt
Water slide
Isrok
Isrok
Water slide
Falrok
Falrok
Water slide
Vragrok
Vragrok
Water slide
Contributors